nacházíte se: Ochrana tučňáků v ČR
 

Územní ochrana tučňáků v ČR

Jaká je v současné době územní ochrana tučňáků u nás? Přiznejme si to: kamenné zídky, skla, ploty. Tučňáci žijí na malých kouscích naší vlastni v Zoologických zahradách. Jsou chráněni před námi v roli turistů, před námi jako nadřazenými pány tučňáků. I kdyby tuto jednu bariéru tučňáci překonali, čeká je další plot: plot zoologické zahrady (nemají lístek a tak se skrz turniket nedostanou).
Naším cílem je tuto situaci změnit. Věříme, že tučňáci mohou žít bez úhony ve volné krajině a přitom zde nezpůsobovat újmu v běžném hospodaření. Proto jsme připraveni s vaší pomocí sledovat výskyt tučňáka v ČR.
Jak jeho případný výskyt chránit? Jsme připraveni na každém takovém území připraveni navrhnout vyhlášení statutu přechodně chráněná plocha dle zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Taková ochrana by zajistila klid tučňáků po celý rok. Pokud by byl výskyt na dané ploše stabilní po dobu minimálně tří let, rozhodně bychom usilovali o zvýšení ochrany pomocí statutu maloplošné zvláště chráněné území.
Vy si snad nedokážete představit např. národní přírodní památku Tučňákovo údolí, ve které by se na počest tohoto druhu skvěla socha tučňáčí babičky včetně jejích potomků?

Bohužel, do této chvíle se nám nepodařilo vyhlásit ani jednu přechodně chráněnou plochu.

Náš úspěch závisí především na vás...


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 
Česky  English